Ochrana osobních údajů dle legislativy GDPR vyžaduje úpravu a nastavení interních procesů, právní ochranu a přehlednou evidenci podkladů pro případnou kontrolu. Jako IT společnost nabízíme informační systém pro centrální evidenci a prostřednictvím partnerů z oblasti práva a řízení procesů také komplexní řešení.
ŘEŠENÍ PRO SOULAD S GDPR
home_icon_1.png
Interní personální agendy
home_icon_2.png
Provoz databáze uživatelů e-shopu, webového portálu
home_icon_3.png
Hromadné rozesílání markedingového emailů
Právní ochrana pro různé zacházení s osobními údaji.